logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Čas a životní prostředí
Dne 18. 7. 2011 byla schválena projektová žádost:

Čas a životní prostředí (Time and Endvironment)

Projekt finančně zajistí na dva školní roky pokračování spolupráce s Werner von Siemens Schule Wetzlar. Tento projekt umožňuje každý rok (od 1998) několika desítkám žáků obou škol poznat jinou zem, zlepšit své jazykové schopnosti a společně řešit úkoly. Více zde.Tento projekt byl realizován za finananční podpory Evropské unie. Za obsah publikací(sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)nereprezentují názory Evropské komice Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mit­teilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace