logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Soutěž o putovní pohár ředitele školy ve střelbě ze vzduchovky
V měsíci dubnu proběhla na naší škole střelecká soutěž ze vzduchovky o Putovní pohár ředitele školy. Zúčastnili se jí žáci a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy ve formě 3 členných hlídek. Akce byla brána jako výzva střeleckého kroužku na Domově mládeže a dále jako akce pořádána ke Dni učitelů.

Nejdříve proběhla soutěž mezi všemi třídami na škole, tzv. školní kolo a druhý den soutěžili mezi sebou pedagogičtí pracovníci (úsek odborného výcviku a úsek teoretické výchovy), dále nepedagogičtí pracovníci, ubytovaní žáci na domově mládeže a vítězné družstvo ze školního kola.

Celkové výsledky byly velmi dobré a zejména pracovníci dílen dobře dílnu reprezentovali, o čemž svědčí následující umístění. Soutěže se zúčastnilo 16 třídních družstev žáků školy a 13 družstev z řad dospělých pracovníků.

Výsledky soutěže o Putovní pohár:

1. místo Domov mládeže (DM 1):
- Lukáš Langer
- Jaroslav Klvač
- Jiří Ščudla

2. místo Nepedagogičtí pracovníci školy:
- Jaroslav Vyhlídal
- Vladimír Mach
- František Vyroubal

3. místo Úsek odborného výcviku:
- Stanislav Korner
- Čestmír Doseděl
- Josef Ulman

Za zajímavost stojí, že na 5. místě se umístilo druhé družstvo z domova mládeže, což svědčí o dobré práci střeleckého kroužku. Akce byla kladně hodnocena jak ze strany žáků školy, tak i dospělých, kteří se soutěže zúčastnili.

Na závěr patří poděkování všem, kteří se soutěže zúčastnili nebo nějakou maličkostí přispěli k úspěšnému průběhu celé akce.


Ceny pro vítěze jsou připraveny


Družstva jednotlivých tříd


Družstva jednotlivých tříd


Družstva jednotlivých tříd


Soutěžící se pečlivě připravuje ke střelbě


Těžké hodnocení výsledků


Kontrola po nástřelu do terče


Vítězné družstvo školy


Předání putovního poháru ředitelem školy


Předání putovního poháru ředitelem školy


Celkovým vítězem putovního poháru bylo družstvo vyzyvatelů z domova mládeže


Družstva na druhém, prvním a třetím místě

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace