logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přijímací zkoušky - bezpečnostní opatření
Vzhledem k současné situaci byla pro organizaci přijímacích zkoušek přijata následující pravidla, která vychází z pokynů ministerstva zdravotnictví a školství:

Uchazeči se po 8:00 h shromáždí na prostranství před vchodem do školy a dodržují bezpečnostní rozestupy, mají s sebou dva kusy roušek a sáček na jejich uložení.

Dále mají s sebou prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení je k dispozici zde. Bez tohoto prohlášení nesmí škola vpustit uchazeče do budovy!

Uchazeči budou svoláni zadavateli podle učeben. Do budovy vstupují uchazeči v roušce a u vchodu do budovy si vydesinfikují ruce. Zadavatel vybere prohlášení a společně odvede uchazeče do učebny. Dále se uchazeči řídí pokyny zadavatele.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace