logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Rekvalifikační kurzy na Sigmundově střední škole
Naše škola poskytuje možnost celoživotního vzdělávání, které realizuje ve spolupráci se strojírenskými firmami v okolí. Tentokrát nás oslovila firma John Crane Sigma a.s. Společnost John Crane Sigma a.s. je v současné době jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. Zabývá se výrobou těsnicích systémů, mechanických ucpávek a dalších speciálních technologií pro průmyslové aplikace. V pondělí dne 5. listopadu 2018 se začal konat rekvalifikační kurz pro obsluhu a seřizování číslicově řízených obráběcích strojů. Kurz navštěvuje 12 zájemců o práci na CNC soustruzích a CNC frézkách. V daném kurzu vyučují učitelé teoretické i praktické výuky Sigmundovy střední školy strojírenské za přispění lektorů firmy John Crane Sigma a.s. Hlavní téma rekvalifikace je zaměřeno na zvládnutí prvotních problémů týkajících se třískového obrábění včetně volby daných operací a druhů řezných nástrojů. Výuka probíhá v klidné a pohodové atmosféře, rekvalifikanti přistupují ke studiu s velkým zájmem, jelikož jim poskytuje nadějný kariérní výhled do budoucnosti. V měsíci lednu se uskuteční závěrečná zkouška, která prověří základní znalosti a vědomosti budoucích absolventů a tím i zaměstnanců firmy. Seminář je pro nové pracovníky velkým přínosem při vlastním rozhodování, jak se uplatnit v profesním životě, což je prvotním cílem celoživotního vzdělávání. Jsme rádi, že se naše škola podílí na zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve strojírenských oborech našeho kraje. (Mgr. Tomáš Vaněk)

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace