logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zahájení školního roku 2018/19
V pondělí 3. 9. 2018 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku v aule místní ZŠ. Úvodní slovo pronesl ředitel školy pan Mgr. Pavel Michalík. Nastupující žáky prvních ročníků dále přivítali zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku pan Ing. Oldřich Fojtek a zástupce ředitele školy pro odborný výcvik pan Vladimír Smékal.
Rodičům i novým žákům tříd MS 1. A, MS 1. B, OK 1. A, OK 1. B a KNS 1. byli představeni jejich třídní učitelé. Na závěr proběhlo poučení žáků o bezpečnosti práce a požární ochraně. Poté se všichni rozešli domů plni očekávání nových zážitků a zkušeností, které získají na naší škole.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace