logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Kurz výpočetní techniky pro seniory
V měsíci lednu a únoru probíhal na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně kurz pro seniory zaměřený na výpočetní techniku, který byl zprostředkován přes Obecní úřad Lutín. Celý kurz byl financován za podpory sponzorského daru, který obec získala k účelu proběhnutí kurzu pro své obyvatele.

Setkávali jsme se jednou týdně a to ve čtvrtek v odpoledních hodinách na učebně výpočetní techniky. Kurzu se pravidelně účastnilo 20 pozorných „studentů“, kteří naslouchali a procvičovali vše, co jsme je chtěli naučit. Začátky byly trochu rozpačité, ale postupem času se naši senioři zdokonalovali ve všech činnostech při práci na PC. Bylo velmi milé pozorovat, jak se postupně přestávají bát a snaží se sami prozkoumávat, co všechno lze vytvořit na PC. Na konci kurzu nebyl problém pro nikoho vyhledat na internetu požadované informace, zpracovat je v textovém editoru a následně je poslat e-mailem svému kolegovi v kurzu nebo dětem či vnoučatům.

Za lektorky mohu konstatovat, že spolupráce se seniory probíhala ve velmi milém duchu a všem děkujeme za vzornou účast a pilné plnění zadaných úkolů.

Ing. Lenka Pomykalová


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace