logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

31. společenský ples Sigmundovy SŠs, Lutín
Dne 18. února 2011 proběhl v obou sálech Společenského domu Sigma Group a.s. Lutín 31. společenský ples. Jeho organizaci zajistilo Sdružení rodičů a přátel Sigmundovy SŠs, Lutín ve spolupráci s vedením Sigmundovy SŠ strojírenské, Lutín. Celým plesem slovem provázeli Mgr. Jiří Zdražil s chotí.

Program byl velmi pečlivě zorganizován. Nejdříve došlo k předtančení taneční skupiny Progress z Olomouce a po něm ke stužkování maturantů letošních tříd MS 4. A s třídní učitelkou PaedDr. Jaroslavou Zapletalovou v počtu 18 studentů, MS 4. B s třídní učitelkou Mgr. Blankou Janečkovou v počtu 20 studentů a PT 2.A s třídním učitelem Ing. Ladislavem Lžičařem v počtu 19 žáků. Po aktu stužkování vždy popřál studentům ředitel školy Mgr. Pavel Michalík a došlo na sólový tanec maturantů. Hudební doprovod zajišťovala skupina „Funny Melody“. Tradičně k plesu patřila bohatá tombola i kvalitní občerstvení. Byl to ples veselý, na vysoké společenské úrovni a všem zúčastněným rodičům, přátelům, příbuzným i pedagogickému sboru se líbil.

PhDr. Jaroslava Zapletalová
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace