logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Soutěž v CAD programech
Ve středu 16. 2. 2011 se dva studenti Sigmundovy SŠ strojírenské Lutín Tadeáš Klec a Martin Přibyl zúčastnili již 4. ročníku soutěže v CAD programech. Soutěž se konala pod záštitou Olomouckého kraje na Střední průmyslové škole strojírenské, zúčastnilo se jí 10 škol z našeho regionu a také jedna škola z Ostravy-Vítkovic.
Žáci se mohli zúčastnit soutěže ve dvou kategoriích – 2D kreslení a 3D modelování. Vzhledem k náplni učiva technické dokumentace ve studijním oboru Mechanik seřizovač se naši studenti zúčastnili pouze kategorie 3D – modelování v programu Inventor.
Po úvodním seznámení s programem soutěžící losovali svá účastnická čísla a pedagogický doprovod vybral z předložených návrhů konkrétní témata pro soutěž. Pro kategorii 3D byla vybrána tvorba modelu vratidla. Vlastní soutěž trvala devadesát minut. Během tohoto času absolvoval pedagogický doprovod zajímavou exkurzi do laboratoří katedry optiky UP Olomouc. V průběhu vyhodnocování soutěže komisemi, sestavenými ze zástupců firem, si studenti i pedagogové vyslechli zajímavou přednášku o valivých ložiscích, jejich montáži, demontáži, diagnostice a údržbě, kterou měl připravenou pracovník specializované firmy zaměřené na ložiska SKF.
Posledním bodem programu bylo vyhodnocení pěti nejlepších účastníků z každé kategorie a nejlepší školy. I když se naši studenti neumístili na předních místech, jejich výkony byly velmi dobré a oběma patří uznání.

Ing. Ladislav Lžičař

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace