logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Stipendia ve školním roce 2015/2016
Vzhledem k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb. musí být upraven mechanismus vyplácení krajských stipendií pro učební i studijní obory.

Pro obě skupiny budou stipendia nově vyplácena za pololetí. Přesná pravidla budou zveřejněna po schválení zastupitelstvem Olomouckého kraje, které se koná dne 18. prosince 2015.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace