logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Naši žáci převzali ocenění hospodářské komory České republiky
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ocenila nejlepší absolventy technických, řemeslných, gastronomických oborů a oborů služeb středních odborných škol z celé republiky. Jubilejní 20. ročník předávání ocenění pro nejlepší absolventy se konal po celý druhý den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ocenění si odneslo 250 absolventů ze 44 středních odborných škol.

Předávání se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a další významné osoby.

Ocenění z naší školy převzalo 11 absolventů a samozřejmě i samotná Sigmundova škola. Blahopřejeme a doufáme, že i v budoucích letech budeme patřit mezi oceněné školy a naši studenti opět splní přísná kritéria tohoto vyznamenání.

Kritéria ocenění
1. Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky (ZZ/MZ) – „prospěl s vyznamenáním“ průměr 1,5
2. Hodnocení praktické zkoušky (v rámci ZZ/MZ) musí být stupněm „výborný“
3. Po celou dobu přípravy, nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
4. ZZ/MZ se zúčastnil pověřený zástupce HK ČR, který žáka doporučil


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace