logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zahájení školního roku 2015/2016 - organizace
Zahájení nového školního roku proběhne 1. září 2015 následovně:

žáci pokračujících ročníků a žáci třídy PT 1.
zahájí nový školní rok v budově školy v 7:35 - dle rozpisu ve škole.

žáci 1. ročníku - obor Mechanik seřizovač (4 leté) )
zahájí nový školní rok v Aule ZŠ Lutín v 8:00.

žáci 1. ročníku - učební obory (3 leté)
zahájí nový školní rok v Aule ZŠ Lutín v 9:30.


Slavnostní zahájení nového školního roku pro nové žáky má dvě části - slavnostní a pracovní (školení bezpečnosti práce). Délka by neměla přesáhnout 1,5 h.


Orientační mapka - bod 1 - Aula ZŠ Lutín, bod 2 - Sigmundova SŠs, Lutín
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace