logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Vyhodnocení maturitních didaktických testů
V pátek 15. 5. 2015 obdržela naše škola výsledky maturitních didaktických testů letošních maturantů. Jejich neúspěšnost je pouze 5,9%. To je v porovnání s celostátním průměrem 15,7% (gymnázia 1,7%, střední odborné školy 17,3%, učiliště 33,1%, nástavby 43,6%) velmi dobrý výsledek.
Pochvalu si zaslouží studenti i jejich učitelé. Současně přejeme maturantům, aby i závěrečnou část maturity zvládli stejně dobře.

Kopie hodnocení byly všem maturantům zaslány na e-mailové adresy.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace