logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výlet pro nejlepší žáky školy – Dělostřelecká tvrz Hůrka
Dne 24. 3. 2014 se konal výlet pro nejlepší žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín do vojenské tvrze Hůrka. Výlet pořádá škola každý rok jako odměnu pro žáky vybrané třídními učiteli, celý výlet hradí SRPŠ. Odjížděli jsme v 8:00 od školy, autobusem jsme jeli asi hodinu do tvrze Hůrka ležící na okraji města Králíky. Po příjezdu jsme vešli do pevnůstky, po tvrzi nás provázel průvodce, který nám vyprávěl o minulosti tvrze, jejím využití, zásobování. Pak nás zavedl hlouběji do tvrze, kde jsme si prohlédli výstavu nábojů a nástrojů používaných v tvrzi. Chodby byly dlouhé a velice chladné, viděli jsme několik skladů na střelivo, jídlo, popřípadě naftu. Při dlouhé procházce chodbou byly k vidění kanceláře, ubikace a řídící místnost. Nakonec nám průvodce ukázal šachtu, ve kterém měl být postaven výtah, ale nebyl nikdy dokončen. Říkal nám také o zkouškách, které tady s tajnými zbraněmi dělali Němci. Prohlídka byla velice zajímavá a poté, co jsme vykoupili stánek se suvenýry, jsme vyrazili směrem k Lutínu. Návštěvu tvrze všem vřele doporučuji. (Jan Bém, MS 3. B)
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace