logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

VZOR vyplnění zápisového lístku
Zápisový lístek obdrží žáci končící základní školu od ředitele ZŠ, ostatní uchazeči musí požádat na příslušném krajském úřadě.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu nastoupit na danou školu a je nutné ho v této škole odevzdat nejpozději do 7. května 2015.

Zápisový lístek je třeba vyplnit - vzor viz níže. Pokud máte s vyplněním ZL problém, tak Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte sekretariát 585 757 711 nebo nás navštivte osobně.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace