logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Volba zástupců žáků do školské rady
Od 31. 10. 2014 00:00 h do 3. 11. 2014 23:59 h probíhá volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín.

Ve vyhlášené lhůtě byly nominovány:
- Kateřina Kubáčová (zákonný zástupce žáka MS 1. A)
- Ing. Věra Paličková (zákonný zástupce žáka MS 1. B)

Hlasování probíhá formou ankety v elektronické žákovské knížce. Hlasují zletilí studenti, u nezletilých studentů hlasují jejich rodiče - zákonní zástupci.

Děkujeme za Váš hlas.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace