logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Volby ŠKOLSKÉ RADY
V souladu s § 167 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY na období 2015 až 2017.

Termín voleb: 30. - 31. 10. 2014

Kandidaturu osob na zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků zasílejte do 24. 10. 2014 na reditel@sigmundovaskola.cz

O vlastní organizaci voleb budou žáci i zákonní zástupci informování prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Pavel Michalík
ředitel školy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace