logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zahájení školního roku v aule ZŠ
Po prázdninách plných slunce, vichru i deště jsme se 1. září sešli v aule ZŠ v Lutíně s nastupujícími žáky na Sigmundovu střední školu. Zatím ještě vyjukaní a poslušní „prváčci“ byli přivítání panem ředitelem a zástupci obce Lutín, paní místostarostkou a panem starostou. Pak proběhly organizační informace ohledně chodu školy, domova mládeže a odborného pracoviště. Žáci byli seznámeni se svými třídními učiteli a svým podpisem stvrdili, že byli poučeni o bezpečnosti. Nezbývá než popřát hodně štěstí v další etapě života a radost z pronikání do tajemství strojařiny.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace