logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Naši žáci se účastní soutěže JUNIOR INTERNET I.
Tomáš Jeřábek z MS 2. A a Marek Šmehlík z KNS 1. společně s učitelem odborného výcviku Ladislavem Portešem se přihlásili do kategorie INTERNET VĚCÍ v rámci soutěže JUNIOR INTERNET. Jejich soutěžním výrobkem je model vysokozdvižného vozíku. Model je vyroben podle obrázků získaných ve vyhledávači Google. Odpovídá dovednostem žáků 1. a 2. ročníku učebních i studijních oborů při ručním obrábění, vrtání, frézování, soustružení a montážních pracích. Slouží k procvičení dovedností. Nejsme však schopni vyrobit některé části tak, aby byly ještě věrnější svou podobou originálům. Především kola a kabinu. Pomocí 3D tiskárny bychom mohli problém lépe vyřešit nejen u tohoto modelu, ale i u jiných dalších podobných. Práce vznikla v rukodělném kroužku, který mohou žáci navštěvovat mimo výuku.

Na práci se mohou podílet i žáci základních škol, kteří navštěvují naši školu v rámci projektu podpory výuky technických a přírodovědných oborů. Projekt je určený všem zájemcům o prohloubení dovedností obrábění, včetně žáků základních škol, kde slouží k podpoře technické výchovy. Žáci ze ZŠ se seznamují se základy obrábění v kroužku, naši žáci jim pomáhají a vedou je.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace