logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Týden ve školních lavicích Werner von Siemens Schule, Wetzlar
Snad každý má někdy pocit, že jeho práce nemá smysl, studenti se neučí, mají špatné výsledky a do školy chodí neradi... Ale co takhle začít dělat věci trošku jinak.
Díky Národní agentuře evropských programů a jejímu programu „Další vzdělávání pedagogických pracovníku“ jsem oslovil partnerskou školu Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru a projednal možnosti svého případného dalšího vzdělávání. Mojí představou byl „Job Shadowing“ – to znamená, že učitel, který je odjinud, se účastní hodin jako pozorovatel, neboli „stínuje“ práci jednoho či více domácích učitelů.
Navštěvoval jsem výuku ve třídách, kde učil Markus Stamm, ve volném čase také hodiny Erwina Schwarze, Andrease Eisela, Gerharda Busweilera, Franka Unru a Dagmar Kűnzel.
Využil jsem i možnost navštívit firmu Buderus a Opto Tech, kde jsem se setkal s žáky, s kterými jsem předtím potkával ve škole. Prohlédl jsem si výrobky, které musí žáci vyrobit u závěrečné zkoušky. Jejich úkolem je navrhnout konstrukci, nakreslit výkresy, zvolit materiál a zhotovit výrobek.
Jsem přesvědčen, že kooperace školy a firem vede ke kvalitní přípravě odborníků pro výrobní praxi.
Pomyslnou třešničkou na dortu byl pro mě kurz programování, který vedl Erwin Schwarz. Společně jsme usedli do lavic s Markusem a pronikali do tajů programování. Na závěr kurzu jsme obdrželi certifikát.

Porteš Ladislav


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace