logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Scholaris 2010 – Prostějov
Dne 10. 11. 2010 proběhl v prostorách Kulturního a společenského centra v Prostějově 16. ročník přehlídky středních škol pod názvem „Scholaris“.
Zájemci, převážně z řad žáků devátých tříd základních devítiletých škol a jejich rodiče si měli možnost prohlédnout jednotlivé stánky s expozicemi odborných učilišť, středních škol a gymnázií působících v regionu Olomouckého kraje. Celkový počet návštěvníků byl přímo úměrný poklesu počtu žáků vyšších ročníků základních škol.
Stánek Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně, tradičně umístěný na stejném místě, lákal především hochy, kteří mají zájem o strojírenské obory, ať už tříleté jako Obráběč kovů, Nástrojař, Strojní mechanik a Karosář, nebo čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač, ukončený maturitní zkouškou. Dva pedagogičtí pracovníci spolu se dvěma žáky druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač podávali podrobné informace o škole, nabízených oborech a v neposlední řadě o uplatnění absolventů v pozdější praxi. Letošní rok poprvé nebyl k vidění výukový soustruh firmy EMCO, místo něj byl instalován dataprojektor s tabulí, na které měli návštěvníci možnost zhlédnout prostory školy, dílen a domova mládeže ve virtuální realitě. Všichni zájemci byli pozváni na Dny otevřených dveří a hlubší zájemci se mohou prostřednictvím naší školy podívat do vybraných strojírenských podniků, které se podílejí na odborném rozvoji našich žáků.
Nezbývá, než dodat, že nás těší zájem mladé generace i rodičů, kteří rozumně pomáhají svým dětem při výběru budoucího povolání, neboť strojírenství má v České republice neodmyslitelnou tradici.

Slavo Kapusta
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace