logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Učňovská stipendia na Sigmundově SŠs, Lutín
Olomoucký kraj od školního roku 2010/2011 podporuje ze svého rozpočtu vybrané učební obory formou učňovských stipendií. Tato podpora se týká i oborů, které vyučujeme na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně. Jedná se o obory nástrojař, strojní mechanik a obráběč kovů. Cílem těchto stipendií je nejen zvýšit zájem o strojírenské obory, ale také motivovat studenty k lepším výkonům při studiu. Studenti stipendium získají při splnění určitých pravidel. Žák nesmí mít v daném období žádnou neomluvenou absenci, žádné kázeňské opatření a také musí být dobře hodnocen na odborném výcviku.Můžeme zodpovědně říci, že u podporovaných žáků došlo nejen k výraznému zlepšení prospěchu, ale i ke zlepšení docházky. Částky určené na stipendium nejsou totiž zanedbatelné. V prvním ročníku činí měsíční stipendium 300 Kč, ve druhém 400 Kč a ve třetím 500 Kč. Pokud má žák na konci roku vyznamenání, získá jednorázovou odměnu ve výši 1500 Kč v prvním ročníku, 2 500 Kč ve druhém ročníku a ve třetím dokonce 5 000 Kč. V loňském školním roce získali tuto cílovou odměnu 3 studenti třetího ročníku, dnes již úspěšní absolventi, oboru obráběč kovů. Všichni tři se shodli na tom, že odměna byla pro ně velmi motivující.Naše škola za první tři roky podpory vyplatila na stipendiích celkem 649.300,- Kč. V letošním školním roce pobírá stipendium přibližně 140 studentů prvního až třetího ročníku oborů nástrojař, strojní mechanik a obráběč kovů. Věříme, že tito studenti díky stipendiím získali větší motivaci pro získání výučního listu.Jsme rádi, že můžeme díky podpoře Olomouckého kraje našim studentům nabídnout kromě pěkných známek, znalostí a odborné připravenosti také pěknou finanční odměnu.

Mgr. Jitka Bušinová

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace