logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Oskar Wilde
Ve středu 10. 11. 2010 zavítaly třídy MS3. A, MS3. B a PT2. A do Moravského divadla v_Olomouci, aby zhlédly představení Oskara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Tato komedie se spoustou vtipných situací žáky nejen zaujala, ale i pobavila. Zároveň se ovšem seznámili s dílem významného anglického dramatika konce 19. století, což je pro ně přínosem k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace