logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

George Orwell "Farma zvířat"
V pondělí 15. listopadu navštívily třídy MS 4. B a PT 1. Moravské divadlo v Olomouci, kde zhlédly divadelní představení nastudované podle předlohy britského prozaika a esejisty George Orwella Farma zvířat.
Toto satirické podobenství podává v alegorické rovině obraz totalitní společnosti, despotismu a násilí. Zdařilé představení bylo prokládáno písněmi, skandováním hesel a četnými narážkami na komunismus. Studenti si tak mohli udělat obrázek o době nedávno minulé, kdy i u nás vítězila demagogie, manipulování a strach.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace