logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů

V aule ZŠ Lutín se naposledy sešla třída KOS 3 - (Karosář, Obráběč kovů a Strojní mechanik), aby slavnostně převzali vysvědčení, výuční listy a europasy mobility z rukou pana ředitele, zástupce obce a třídní učitelky. Tři žáci dosáhli na vyznamenání, proto jim byla předána odměna 5 000,- Kč. Tato odměna se týká stipendijního programu pro vybrané profese, který zajišťuje Olomoucký kraj.


Zahájení slavnostního vyřazení učebních oborů
Zástupce firmy
Předání vysvědčení a výučních listů
Předání Europasů Mobilita


Předání stipendia od Olomouckého kraje - 5 000,- Kč, žákům, kteří dosáhli na vyznamenání


Slovo absolventa
Žáci se loučí se svou třídní


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace