logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zážitky z konference z Bruselu
Zde přinášíme pohled našeho čerstvého absolventa Martina Provaze, který se nedávno zúčastnil konference v Bruselu, kde reprezentoval sám sebe, ale i naši školu.
V letošním roce jsem se zúčastnil zahraniční stáže programu Leonardo da Vinci. Na základě této pracovní zkušenosti jsem byl přizván na konferenci We mean Business- Trainees on the Move konané 17.- 18. června 2013 v belgickém Bruselu. Tato konference navazovala na kampaň We mean Business 2012, která byla zaměřená na výhody pro podniky, které přijmou zahraniční stážisty. Vzhledem k připravovanému programu "Erasmus pro všechny", který by měl proběhnout v letech 2014 - 2020, byly zkoumány způsoby, jak zajistit kvalitnější stáže v zahraničí. Hlavním cílem konference bylo dát dohromady všechny strany zabývající se stážemi. Konference se proto zúčastnili zástupci ministerstev členských států EU, sociální partneři, poskytovatelé odborného vzdělávání, vysokoškolské vzdělávací svazy, zástupci hospodářských komor, ale také stážisté, převážně z vysokých škol. Moje úloha spočívala ve sdělení celkových dojmů a poznatků ze stáže v Německu, kterou jsem absolvoval během studia na Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně. Konference probíhala dva dny, a to v anglickém jazyce. První den se řešily celkové problémy provázející umísťování studentů do firem. Moje poznatky a připomínky jsem sděloval zejména při následných paralelních workshopech , které byly zaměřeny na programy Leonardo a Erasmus. Následovaly diskuze mezi všemi zúčastněnými, jak zefektivnit výuku cizích jazyků zejména na odborných učňovských školách, dále jak rozšířit informovanost mezi širokou veřejnost, do škol a přijímacích organizací (firem). Vystřídalo se zde několik řečníků ze států EU, kteří prezentovali svoje úspěchy v umísťování stážistů do firem a také uváděli příklady dlouhodobě fungující spolupráce škol a podniků. Hlavním bodem druhého dne konference byl workshop. Během něj se hledalo řešení, jak zlepšit úspěšnost stáží . Výsledná řešení a myšlenky jsme zapsali na jeden společný papír a krátce prezentovali před ostatními. Vše bylo pečlivě zaznamenáno členy evropské komise, kteří přislíbili, že zmíněné návrhy vezmou v potaz při dalším zkvalitňování odborných stáží. Chtěl bych poděkovat Sigmundově střední škole strojírenské Lutín za možnost absolvovat odbornou stáž v SRN. Zkušenosti ze zahraniční stáže v Německu i z následné konference v Bruselu mi přinesla mnoho poznatků a zkušeností do praktického života. Doufám, že je uplatním i během svojí další profesní kariéry. Martin Provaz, MS 4. A
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace