logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přijímací řízení maturitní obory 1. kolo
Vážení uchazeči,

začátkem dubna obdržíte dopis s pozvánkou k přijímacím zkouškám a dalšími informacemi.

Pro uchazeče o studijní obory se konají z rozhodnutí zřizovatele Olomouckého kraje přijímací zkoušky. Naše škola je koná ve dnech od 22. - 24. 4. 2013 vždy od 9:00 h formou dotazníkového šetření. V případě nemoci a jiných problémů kontaktujte sekretariát na telefonu 585 757 711 a stanovíme náhradní termín.

Výsledky přijímacího řízení budou vyhodnoceny každý den odpoledne a zveřejněny zde na webu a na úřední desce školy.


Zápisový lístek

obdrží žáci končící základní školu od ředitele ZŠ nejpozději 15. března, ostatní uchazeči musí požádat na příslušném krajském úřadě.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu nastoupit na danou školu a je nutné ho v této škole odevzdat nejpozději do 10. května 2013.

Zápisový lístek je třeba vyplnit, zde je vzor.

Pokud máte s vyplněním ZL problém, tak Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte sekretariát 585 757 711 nebo nás navštivte osobně.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace