logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Dořešení vlastnických vztahů k budově školní dílny
Po 18 letech restitučních sporů a po ročním jednání se společností SIGMA GROUP a. s. a Olomouckým krajem se podařilo dořešit vlastnické vztahy k budově školní dílny.

S platností od 18. 12. 2012 přechází budova dílny do vlastnictví Olomouckého kraje a správy Sigmundovy SŠs, Lutín. Vyřešení tohoto dlouholetého problému odstranilo vážnou překážku v rozvoji školy.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace