logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 11. 12. 2012
V úterý 11. 12. 2012 proběhl v naší škole první den otevřených dveří v tomto školním roce. Potěšil nás velký počet zájemců o studium strojírenských oborů.
Zájem o naši školu přilákal i redaktorku Českého rozhlasu Olomouc. Reportáž jste mohli slyšet ve stejný den odpoledne nebo je k dispozici zde:
Návštěvníci dne otevřených dveří


Naši žáci připravili pro návštěvníky výstavku ze své zájmové činnosti


Bylo se na co dívat

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace