logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlášky k maturitní zkoušce JARO 2013
Všichni žáci současných maturitních tříd mají vygenerovány předvyplněné přihlášky, které jim předají jejich třídní učitelé. Žáci si pouze vyberou jeden z volitelných předmětu - cizí jazyk nebo matematika, doplní datum podpisu, své jméno a podpis. Přihlášku musí odevzdat prostřednictvím třídního učitele do 1. 12. 2012.

Žáci opakující maturitu mají dvě možnosti:

Ruční varianta:
Stáhnout si prázdný formulář, ručně ho vyplnit podle vzoru (3. stranu vyplňují jen žáci s PUP) a do 1. 12. 2012 doručit řediteli školy.

E-mailová:
Na email: reditel@sigmundovaskola.cz zašle budoucí maturant:
- Jméno příjmení
- Datum narození
- Třídu
- Zkoušky, které bude opravovat

Následně obdrží e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou vytiskne a podepsanou obratem doručí zpět řediteli školy a to nejpozději do 1. 12. 2012.

V případě nejasností si lze na telefonu 585 757 711 domluvit osobní návštěvu a konzultaci.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace