logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce V.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Původní web
Suplování
Rozpis OV
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Novela MATURITNÍ LEGISLATIVY
Dne 9. 11. 2012 byly ve Sbírce zákonů publikovány novely Školského zákona 561/2004 Sb. (od § 77 dále) a vyhlášky 177/2009 Sb., které upravují průběh maturitní zkoušky.

Znění legislativních norem platných k 9. 11. 2012 s vyznačenými změnami jsou k_dispozici zde:

ZÁKON

VYHLAŠKA

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace