logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zahájení nového školního roku 2012-2013
V pondělí 3. září 2012 bude zahájen nový školní rok 2012-2013.

Nově nastupující žáci (mimo nástavbové studium) zahajují v aule ZŠ Lutín (u_obecního úřadu) od 9:30 h, program:
- slavnostní úvod
- sdělení základních informací
- školení bezpečnosti práce a požární ochrany
V předsálí auly bude po celou dobu možné zakoupit stravenky, potvrdit průkazky ap. Ukončení se předpokládá do 11:00 h.

Žáci vyšších ročníků a prvního ročníku Provozní techniky zahajují v 7:35 h v budově školy. Rozpis tříd a učeben bude u vchodu do školy. Po školení bezpečnosti práce a požární ochrany, proběhne třídnická hodina. Ukončení se očekává v 9:00 h.

Přejeme příjemné prožití posledních dnů prázdnin!

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace