logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Slavnostní vyřazení absolventů
Dne 25. 6. 2012 proběhlo v aule ZŠ Lutín slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů Obráběč kovů, Karosář, Nástrojař a Strojní mechanik za účasti ředitele školy Mgr. Michalíka, zástupce ředitele pro teoretickou výchovu Ing. Fojtka, zástupce ředitele pro odborný výcvik pana Smékala a třídních učitelů končících tříd.
Slavnostního aktu se jako hosté zúčastnili i starosta Lutína pan Bábek, zástupce Hospodářské komory ČR pan Ing. Mačák a personální manažer firmy Edwards pan Mgr. Martin Tomčala, dále pak zástupci pedagogického sboru školy a rodiče, příbuzní a známí absolventů.
Na úvod se slova ujal ředitel Sigmundovy střední školy Mgr. Michalík, který stručně vyhodnotil průběh studia absolventů a do dalšího osobního a pracovního života jim popřál hodně úspěchů.
Svým vystoupením pak dobrou práci školy na poli přípravy pracovníků pro strojírenské profese ocenil i zástupce Hospodářské komory ČR pan Ing. Mačák.
Výrazem dobré spolupráce školy s firmami působícími v našem regionu bylo i vystoupení personálního manažera firmy Edwards pana Mgr. Martin Tomčala, který na závěr svého vystoupení dva nejlepší absolventy, kteří vykonávali odborný výcvik v jejich firmě, ocenil kromě diplomů i finanční odměnou.
Na závěr pak absolventi převzali z rukou ředitele školy výuční listy, vysvědčení ze závěrečných zkoušek a EUROPASSy. Nejlepší absolventi současně převzali drobné věcné odměny.
Závěrem lze konstatovat, že vyřazení proběhlo ve slavnostním duchu a bylo důstojným završením jedné etapy v životě absolventů Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně.

Ing. Dominik Budinský
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace