logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Slavnostní vyřazení absolventů Sigmundovy SŠs, Lutín
Dne 12. 6. 2012 proběhlo v aule ZŠ Lutín slavnostní vyřazení absolventů Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně. K vyřazení nastoupily třídy MS 4. A, MS 4. B studijního oboru Mechanik seřizovač a třída PT 2. nástavbového studia oboru Provozní technika. Vyřazení se účastnili i hosté, místostarostka obce Lutín Zdena Tomková, zástupci strojírenských firem, pedagogů i rodičů a přátel školy.
Třídní učitelé seznámili přítomné krátce s historií tříd, zhodnotili dosažené výsledky jednotlivých tříd během celého studia i v rámci maturitní zkoušky. Z rukou ředitele školy Mgr. Michalíka a místostarostky obce Lutín p. Tomkové studenti převzali maturitní vysvědčení a Euro pass. Žáci, kteří pracovali na projektech v rámci programu Leonardo, obdrželi navíc i Euro pass - mobilita, osvědčující jejich schopnost práce v jinojazyčném kolektivu. Ty studentům pomohou snadněji najít práci v zahraničí. Třída PT 2. byla vyřazení přítomna pouze částečně, protože studium ukončilo i sedm absolventů, kteří studovali individuálně při zaměstnání a v době vyřazení pracovali. Za dosažené studijní výsledky jim přítomní alespoň zatleskali.
Za hosty pronesl projev bývalý absolvent naší školy, dnes generální ředitel firmy John Crane Sigma Lutín a.s., Ing. Stanislav Štafa. Na závěr svého projevu předal nejlepšímu studentovi oboru Mechanik seřizovač Martinu Zaoralovi certifikát a finanční dar. Martin Zaoral pak poděkoval za odvedenou práci všem vyučujícím i vedení školy. Absolventy, kteří procházeli odbornou praxí ve firmě Weba Olomouc Bystrovany, ocelil již tradičně pan Zdeněk Koldas drobnými dárky.
Na závěr promluvil pan ředitel Mgr. Pavel Michalík, popřál všem studentům hodně úspěchů i štěstí jak v profesním, tak v soukromém životě. Vyřazení bylo slavnostní, klidné, pohodové i radostné a všichni přítomní odcházeli spokojeni a také malinko dojati.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace