logo logo
Úvod (aktuality)
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce V.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Původní web
Suplování
Rozpis OV
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Maturita - JARO 2012 - vysvědčení
Je třeba pochválit CERMAT, protože konečné výsledky maturitní zkoušky zpracoval velmi rychle a dne v podvečer je zpřístupnil. Třídní učitelé mají na e-mail zaslané seznam maturantů s informací, kteří dostanou maturitní vysvědčení nebo ne. To je informace, kteří celkově prospěli nebo neprospěli.

Termín schůzky v úterý 5. 6. 2012 se nemění.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace