logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Uplatnění absolventů
V současné době patří absolventi k ohrožené skupině na trhu práce, nemají praxi a jejich znalosti často neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů.

Pro absolventy naší školy platí pravý opak. Většina z nich absolvuje odborný výcvik v_závěrečných ročnících na provozních pracovištích partnerských firem a získá důležitou praxi. Obsah výuky je rovněž pravidelně aktualizován podle požadavků zaměstnavatelů.

Ukázkou uplatnění našich žáků je firma John Crane Sigma, a. s.,

ve které tvoří naši absolventi velkou část zaměstnanců od náročných dělnických profesí po top management. Právě v šíři možností uplatnění spočívá hlavní výhoda našich studentů, kteří mohou pracovat na špičkových strojích, pracovat v různých řídících nebo technických pozicích a taky mají možnost pokračovat ve studiu na_vysoké škole.

Strojírenství je dlouhodobě dynamicky se rozvíjejícím odvětvím a nabízí velmi dobré uplatnění. K doložení připojujeme pracovní nabídku pro naše žáky .

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace